+421 (0) 915 775 744
SKEN


2% z dane

Darovať 2% z dane z príjmu môže priniesť do rodín chorých veľkú pomoc. Čím nás bude viac, tým viacerým deťom pomôžeme.

Aj 2% z daní využívame na pomoc telesne chorým do posledného centu vo forme finančného príspevku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

V jednotlivých rokoch sme vyzberali tieto sumy

2019 : 7.323,00 €.
2018 : 2.467,00 €.
2017 : 2.848,00 €.
2016 : 4.404,40 €.
2015 : 2.015,37 €.


Milí naši podporovatelia,

v roku 2021 sme sa rozhodli pomôcť aj všetkým tým, ktorí potrebujú intenzívnu neurorehabilitačnú liečbu.

Uzatvorili sme zmluvu o spolupráci s neuroortopedickým centrom AXIS Medical Center v Piešťanoch, ktoré ponúka intenzívnu neuroortopedickú rehabilitáciu pre detí a dospelých s chorobami centrálneho a periférneho nervového systému, ako je detská mozgová obrna, následky traumatických poranení mozgu a miechy a cievnych mozgových príhod a ďalších neurologických ochorení. Viac na www.axis-medical.eu

Rozhodli sme sa tak pomôcť tým, ktorí potrebujú liečbu v AXIS Medical Centre a chcú si zbierať 2%, ktoré môžu využiť na liečbu v tomto centre.

Viac informácii a tiež postup ako zbierať na rehabilitácie v AXIS-e nájdete tu: www.axis-medical.eu


Tu si môžete stiahnuť:

tlačivo pre darovanie 2% z daní zamestnanca (PDF)     >> stiahni <<