+421 (0) 915 775 744
SKEN


Financovanie

Majetok občianskeho združenia Cesta pomoci, tvoria: vklady zakladateľov, príjmy z vlastnej činnosti, dary a dotácie. Réžiu o. z. v plnej miere financuje hlavný partner firma REHACARE.

Aj preto získané prostriedky môžu byť v plnej miere použité na plnenie našich cieľov.