+421 (0) 915 775 744
SKEN


Vianočné trhy vo Vrbovom

Cesta pomoci – Way to help o.z. v spolupráci s mestom Vrbové usporiadali v termíne od 16. do 21. decembra 2016 vianočné trhy vo Vrbovom. Neoddeliteľnou súčasťou trhov bol aj predajný stánok nadácie Cesty pomoci, v ktorom sme ponúkali teplé nápoje, guláš, kapustnicu, bylinky na čaj, vianočné oblátky a podobne. Výťažok z predaja, ktorý činil 1645 € samozrejme putuje na účet nadácie a bude použitý na plnenie našich cieľov – pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám s nákupom zdravotných pomôcok. Preto každý, kto si u nás čokoľvek zakúpil podporil akciu vianočné trhy vo Vrbovom a tiež prispel na dobrú vec.

O každodenný program sa postarali interpreti priamo z Vrbového alebo z okolia. Preto by sm sa chcel v prvom rade poďakovať im za ochotu a pomoc – bez nich by to nebolo ono. Preto ďakujem Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda, DH Chtelničanke, Mie, Itchovi Pčelárovi, tanečnej skupine FOR DŽOJ, Gorazdíku, Úsmevu, Gorazdu, Podhoranke, materskej škole, I. a II. základnej škole a Vrbovským Vŕbam.

Za Cestu pomoci chcem poďakovať mestu Vrbové, za umožnenie spolupráce s našou nadáciou, za prípravu stánkov, stolov, pódia, za podporu pri organizovaní kultúrneho programu, za koordináciu ďalších predajcov a podobne. Spolupráca prebehla bez menších problémov a z ochotou v každej oblasti. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s predajom v stánku: Mirke Skipalovej, Simone a Adamovi Štefankovým, Erike Dubovskej a všetkým, ktorí ochotne pomohli s organizovaním akcie: REHACARE s.r.o., PD Šípkové, WAJDA WINE, Aqua-shop Jana Kubicová, RAGAS, PD Vrbové, FANCY ZEBRA, CATERING PIEŠŤANY, Stanislav Sedlák, RZ Prašník, Ladislav Mackoviak, Vrbovské zvesti a Hlas Vrbového.