+421 (0) 915 775 744
SKEN


Čo je Cesta Pomoci?

Občianske združenie Cesta pomoci – Way to help, o. z. je nezisková organizácia.

Tu si môžete stiahnuť STANOVY občianskeho združenia     >> stiahni <<

Aké sú naše ciele?

Poskytovať všestrannú pomoc a  podporu (predovšetkým finančnú) postihnutým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému, členom ich rodín a podporovať zlepšenie kvality ich života.

Vyhľadávať postihnutých s  cieľom informovať ich o  existencii združenia a  o  aktivitách, ktoré vykonáva.

Poskytovať všestrannú pomoc, najmä prostredníctvom osvetovej činnosti a  poradenstva, vo všetkých oblastiach života.

Komunikovať s  organizáciami a  štátnymi orgánmi, ktorých činnosť súvisí alebo ovplyvňuje život,  možnosti liečby a  realizácie sa najmä telesne postihnutých ľudí a  snažiť sa presadiť zmeny a opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životnú a  sociálnu situáciu postihnutých a ich rodín.

Realizovať aktivity smerujúce k  získaniu finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité najmä na rehabilitáciu konkrétnych postihnutých pacientov v  rehabilitačných zariadeniach, alebo na iné zlepšenie či uľahčenie ich životnej a  sociálnej situácie.Tu si môžete stiahnuť výročnú správu za rok:     2016     2015