+421 (0) 915 775 744
SKEN


Spolupracujte s nami

Pomôžete nám ak:
•    Si umiestnite náš banner na web a spropagujete nás
•    Nám poskytnete mediálny priestor
•    Nám pomôžete materiálne so zabezpečením prevádzky
•    Nám pomôžete pri organizovaní charitatívnych akcií
•    Nám pomôžete získať ďalších partnerov z radov Vašich partnerov, zákazníkov alebo zamestnancov

Všetky možnosti, jednorazové aktivity, návrhy komunikácie alebo ďalšie nápady s Vami radi prekonzultujeme. Kontaktujte nás.

Ďakujeme a tešíme sa, že spolu urobíme mnoho detí šťastnejšími.